UCHWAŁA NR XXII/177/17

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 24 lutego 2017 roku

 w sprawie ramowych planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie na 2017 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić ramowy plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie na 2017 rok, który stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

           Irena Wysocka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2017-02-24

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-03-14

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2017-03-14