UCHWAŁA NR XIII/115/16

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie ramowych planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej
w Knyszynie na 2016 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić ramowy plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie na 2016 r., który stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

           Irena Wysocka

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2016-02-25

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2016-02-25

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2016-02-25