UCHWAŁA NR IV/28/15

RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie ramowych planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie na 2015 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić ramowy plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie na 2015 r., który stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

           Irena Wysocka

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2015-03-10

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2015-03-10

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2015-03-10