Uchwała nr XXXIII/266/14

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 5 listopada  2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Knyszyna

Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183) po rozpatrzeniu skargi Pani G. K. na Burmistrza Knyszyna uchwala się, co następuje:

§ 1. Skargę Pani G. K.  na Burmistrza Knyszyna uznaje się za  nieuzasadnioną.

§ 2. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 23 września 2014 r. stanowi uzasadnienie do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Ciołko

 

Metryka strony

Udostępniający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2014-11-19

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2014-11-19

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2014-11-19