Skład Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
l.p Nazwisko i imię nr telefonu członkowstwo w stałych komisjach Rady 
1. Ciołko Stanisław - Przewodniczący Rady Miejskiej 85 71 67 251 Komisja Zdrowia, Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego
2. Fiedorowicz Barbara - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 85 71 61 039 

-Komisja Zdrowia, Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego

- Komisja Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej

3. Andraka Józef 85 71 67 404 Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4. Baranowski Andrzej 785 192 260

- Komisja Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej

- Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

5. Bielski Jerzy  605 899 964 

- Komisja Rewizyjna

- Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- Komisja Zdrowia, Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego

6.  Czerepko Dorota   507 181 297

- Komisja Rewizyjna

- Komisja Zdrowia, Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego  

7. Gołko Krzysztof  502 176 952 

- Komisja Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej

- Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

8. Kakareko Stanisław  601 724 722

- Komisja Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej

- Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- Komisja Zdrowia, Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego 

9. Malesiński Piotr  85 71 67 883 

- Komisja Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej

- Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

10. Pietlukiewicz Andrzej  603 587 672 

- Komisja Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej

- Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

11. Polińska Katarzyna  500 567 177 

- Komisja Samorządu, Finansów, Planowania i Działalności Gospodarczej

- Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

12. Tracz Adam  603 203 081 

- Komisja Rewizyjna

- Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

13. Wysocka Irena  85 71 67 257  - Komisja Zdrowia, Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego 
14 Zajkowski Grzegorz  790 311 187 

- Komisja Rewizyjna

- Komisja Zdrowia, Kultury, Oświaty i Porządku Publicznego 

 

Skład Komisji Rady Miejskiej

Protokoły z posiedzeń sesji Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2010-12-09

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2013-11-27

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2010-12-09