Załącznik Nr 1

do Zarządzenia  Burmistrza Knyszyna 254/14

 z dnia 18 lutego 2014 r.

 

Polityka ochrony prywatności użytkowników korzystających z miejskich publicznych punktów dostępu do Internetu – Sieć WiFi_Knyszyn.

 

§ 1. Definicje.

 1. Sieć  WiFi_Knyszyn – bezprzewodowa sieć komputerowa w technologii WiFi (802.11) umożliwiająca dostęp do Internetu w wyznaczonych miejscach Knyszyna .
 2. Operator – Urząd Miejski w Knyszynie z siedzibą przy ul. Rynek 39 w Knyszynie.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Sieci WiFi_Knyszyn.
 4. Terminal – urządzenie za pomocą, którego Użytkownik łączy się z Siecią WiFi_Knyszyn.

§ 2. Postanowienia.

 1. Operator Sieci WiFi_Knyszyn  Urząd Miejski w Knyszynie z siedzibą przy ul. Rynek 39 w Knyszynie nie sprzedaje osobom trzecim i instytucjom danych osobowych Użytkowników Sieci WiFi_Knyszyn.
 2. Operator Sieci WiFi_Knyszyn Urząd Miejski w Knyszynie z siedzibą przy ul. Rynek 39 w Knyszynie zastrzega sobie prawo do udostępniania osobom trzecim i instytucjom danych osobowych Użytkowników Sieci WiFi_Knyszyn jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 3. Gromadzenia danych osobowych Użytkowników.

 1. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem  udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Zgromadzone dane osobowe traktowane są jako wydzielona baza danych, przechowywana na zabezpieczonym przez dostępem obszarze z ograniczonym dostępem.

§ 4. Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych.

 1. Operator – Urząd Miejski w Knyszynie z siedzibą przy ul. Rynek 39 w Knyszynie, zapewnia użytkownikom Sieci WiFi_Knyszyn prawo do weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych ich dotyczących.
 2. W celu modyfikacji danych osobowych należy wypełnić wniosek:  rejestracja użytkownika do sieci  WiFi_Knyszyn”.
 3. W celu usunięcia danych osobowych należy wypełnić wniosek „Usunięcie użytkownika z sieci WiFi_Knyszyn”.

§ 5. Wiadomości do użytkowników.

Operator – Urząd Miejski w Knyszynie z siedzibą przy ul. Rynek 39 w Knyszynie, zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości do użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości.

§ 6. Informacje zawarte w logach dostępowych.

Operator – Urząd Miejski w Knyszynie z siedzibą przy ul. Rynek 39 w Knyszynie, zbiera informacje dotyczące wykorzystania Internetu przez użytkowników na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją Sieci WiFi_Knyszyn, jak również w celach statystycznych

Metryka strony

Udostępniający: Krysiewicz Łukasz

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2014-03-04

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2014-03-04

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2014-03-04