Knyszyn, 24 stycznia 2020 r.

Gk.0630.1.2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień Gminy Knyszyn na 2020 r.

Działając na podstawie art. 13a ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przedstawia plan zamówień publicznych, które przewiduje udzielić w 2020 r.:

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb/

procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

netto

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

w ujęciu kwartalnym / miesięcznym

1.       

Przebudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

435 000 zł

II kwartał

2.       

Udzielenie kredytu długoterminowego

usługi

przetarg nieograniczony

580 000 zł

II kwartał

3.       

Przebudowa drogi gminnej nr 104050B Lewonie - Czechowizna

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

2 100 000 zł

III kwartał

4.       

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Knyszyn

usługi

przetarg nieograniczony

337 000 zł

IV kwartał

5.       

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

dostawy

przetarg nieograniczony

130 000 zł

IV kwartał

Podlega publikacji na stronie internetowej www.knyszyn.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Ogłoszenia, obwieszczenia i Programy i zamierzenia.

 

BURMISTRZ

Jarosław Antoni Chmielewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Rożko Edyta

Data wytworzenia: 2020-01-24

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-01-24

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2020-01-24