Zasady korzystania z boisk sportowych w Knyszynie od 1 lipca 2020 r.

 

I.       Stadion Miejski  w Knyszynie przy ul. Białostockiej

1.      Na obiekcie dostępne będzie boisko do piłki nożnej.

2.      Od 1 lipca na boisku może przebywać do 150 uczestników.

3.      Boisko sportowe dostępne jest wyłącznie dla klubów sportowych.

4.      Z boiska sportowego można korzystać wyłącznie w celu odbycia treningów.

5.      Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do dezynfekcji rąk przed i po opuszczeniu boiska.

6.      Korzystający z obiektu używają własnego sprzętu treningowego.

7.      Pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami musi zostać zachowany 15-minutowy odstęp.

8.      Korzystający z boiska nie muszą zasłaniać maseczką nosa i ust.

9.      Rekomendowane jest zachowanie bezpiecznych odstępów pomiędzy ćwiczącymi.

 

II.       Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012”  w Knyszynie, ul. Białostocka 36.

1.      Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” zwany dalej Obiektem, w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego otwarty jest:

         od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 21:00.

         soboty-niedziele w godzinach 12:00 – 22:00

2.      Wszystkie osoby chcące skorzystać z obiektu zobowiązane są do wcześnieszego zgłoszenia się z animatorem w celu uzgodnienia terminu.

3.      Od 1 lipca 2020 r. obowiązujący łączny limit uczestników Obiekcie wynosi 150 osób. Do limitu nie wlicza się Animatora zatrudnionego na Obiekcie.

4.      Na Obiekcie obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających Obiekt. W tym celu należy korzystać z płynu dezynfekującego umieszczonego na Obiekcie.

5.      Należy korzystać z osobistego sprzętu treningowego.

6.      Dopuszcza się  możliwość korzystania przez uczestników z szatni i węzła sanitarnego oraz toalet.

7.      Pomiędzy wychodzącymi i wchodzącymi musi zostać zachowana 15-minutowa przerwa niezbędna do przeprowadzenia dezynfekcji urządzeń znajdujących się na Obiekcie.

8.      Na obiekcie, uczestnik nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. Zasada ta dotyczy wyłącznie samego obiektu.

9.      Rekomendowane jest zachowanie bezpiecznych odstępów pomiędzy ćwiczącymi.

 

Animatorem na boisku Orlik jest Pani Ewelina Gieniusz - tel. 504 510 486

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Puławska Urszula

Data wytworzenia: 2020-05-21

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-06-30

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2020-05-21