Knyszyn, 2020-11-06

 Or. 0002.20.2020

Obwieszczenie

 

Uprzejmie zapraszam na XX sesję Rady Miejskiej w Knyszynie, która odbędzie się w dniu 12 listopada 2020 roku o godz. 13:30 w sali widowiskowej Knyszyńskiego Ośrodka Kultury  w Knyszynie. Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XX sesji Rady Miejskiej.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Interpelacje i wnioski radnych.

4.      Informacja Burmistrza z działalności gminy w okresie między sesjami.

5.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      określenia stawek podatku od nieruchomości,

b)      zwolnień z podatku od nieruchomości,

c)      określenia stawek podatku od środków transportowych,

d)     przyjęcia stanowiska,

e)      rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Wodziłówka dotyczącego przyznania  środków funduszu sołeckiego w 2021 r.

f)       rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Poniklica dotyczącego przyznania  środków funduszu sołeckiego w 2021 r.

g)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

h)      udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie operatów podziałów geodezyjnych dotyczących przebudowy z rozbudową drogi powiatowej, 

i)        dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.    

6.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2019/20.

7.      Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

8.      Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

9.      Sprawy różne

10.  Wolne wnioski.

11.  Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Knyszynie.

12.  Zakończenie obrad.

Z poważaniem

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

 Zbigniew Adam Niedzielewski 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2020-11-06

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-11-09

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2020-11-09