Knyszyn, 2020-09-23

Or. 0002.19.2020 

Obwieszczenie

 

Uprzejmie zapraszam na XIX sesję Rady Miejskiej w Knyszynie, która odbędzie się w dniu 29 września 2020 roku o godz. 13:00 w sali widowiskowej Knyszyńskiego Ośrodka Kultury  w Knyszynie. Proponuję następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Interpelacje i wnioski radnych.

4.      Informacja Burmistrza z działalności gminy w okresie między sesjami.

5.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmiany uchwały Nr XVII/117/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Knyszyn, na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn,     

b)      wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Knyszyn do Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny”.    

c)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

d)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

e)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

f)       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,    

g)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

h)      dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.    

6.      Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

7.      Sprawy różne

8.      Wolne wnioski.

9.      Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Knyszynie.

10.  Zakończenie obrad.

 

Z poważaniem

  Przewodniczący Rady Miejskiej

 Zbigniew Adam Niedzielewski 

 

 Uwaga: Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. o godz. 13:00 w sali widowiskowej Knyszyńskiego Ośrodka Kultury w Knyszynie  z następującym porządkiem obrad:

1.      Przyjęcie porządku obrad.

2.      Spotkanie z Panem Mirosławem Bałakier Prezesem Zarządu BIOM Spółka z o.o.  - omówienie przyczyn wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów.  

3.      Projekty uchwał w sprawach:

a)      zmiany uchwały Nr XVII/117/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Knyszyn, na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn,      

b)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

c)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

d)     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

e)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,    

f)       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

g)      dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.    

4.      Sprawy różne.

5.      Wolne wnioski. 

6.      Przyjęcie protokołu  Nr 14/20 ze  wspólnego posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Knyszynie.

7.      Zakończenie obrad. 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Knyszyn

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczacy Rady Miejskiej

Data wytworzenia: 2020-09-23

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2020-09-25

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2020-09-25