1. Kontrola przeprowadzona w dniach 21-22.02.2011r. w Urzędzie Miejskim w Knyszynie przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Białymstoku. Zakres kontroli obejmował przestrzeganie przepisów ustawy o transporcie drogowym związanych  z wydawaniem licencji i zwolnień w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. Kontrola objęto okres od 02.2010 do 01.2011r.
  2. Kontrola przeprowadzona w dniach 14,15,19 kwietnia 2011r. w Urzędzie Miejskim w Knyszynie przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie przestrzegania wybranych przepisów prawnej ochrony pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3. Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 19 kwietnia 2011r. w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Knyszynie przez Archiwum Państwowe w Białymstoku. Przedmiotem kontroli była: poprwaność klasyfikowania i kwalifikowania materiałów archiwalnych, stan zachowania, uporządzkowania, zewidencjonowania i warunków ich przechowywania.
  4. Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej przeprowadzone w dniu 13.10.2011r. w Urzędzie Miejskim w Knyszynie  przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach.
  5. Przegląd techniczny jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Knyszynie przeprowadzony w dniu 18.10.2011 przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
  6. Kontorla przeprowadzona w dniach 02-12.12.2011r. w Urzędzie Miejskim w Knyszynie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska w Oczyszczalni Ścieków w Knyszynie.

 

Dokumentacja z przeprowadzonych kontroli dostępna jest do wglądu - na wniosek zainteresowanego - w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Knyszynie (pok. nr 12).

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Knyszyna

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Puławska

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2012-01-17

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2012-01-17

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2012-01-17