Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Knyszynie w 2007r.

1.

Jednostka kontrolująca

Archiwum Państwowe w Białymstoku

 

Temat kontroli

Kontrola Archiwum Zakładowego

Data przeprowadzenia kontroli

16.04.2007r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Brak oceny

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

Sposób wykonania zaleceń

---

2.

Jednostka kontrolująca

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku

 

Temat kontroli

Kontrola w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców

Data przeprowadzenia kontroli

15.06.2007r.

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Nie stwierdzono nieprawidłowości ni nadużyć przy ujmowaniu wyborców w rejestrze wyborców.

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

Sposób wykonania zaleceń

----

3.

Jednostka kontrolująca

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

 

Temat kontroli

Kontrola problemowa Oczyszczalni ścieków w Knyszynie oraz gminnego ujęcia wody

Data przeprowadzenia kontroli

31.07-27.08.2007 ( z przerwą od 01.08-24.08.2007)

Ocena sformowana w wyniku kontroli

Nie wykazano nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska

Zalecenia pokontrolne

Nie wydano

Sposób wykonania zaleceń

----

 

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Puławska Urszula

Data wytworzenia: 2017-11-27

Wprowadzający: Urszula Marta Puławska

Data wprowadzenia: 2008-12-04

Modyfikujący: Urszula Marta Puławska

Data modyfikacji: 2017-11-27

Opublikował: Urszula Marta Puławska

Data publikacji: 2008-12-04